Instytucja SpecjalistycznaBiuro Biegłych Sądowych w Brzegu zatrudniająca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym zespół biegłych i ekspertów o najwyższych kwalifikacjach wykonuje kompleksowe opinie z zakresu:

 • Informatyki śledczej
 • Antropologii sądowej
 • Badania pisma ręcznego
 • Rozpoznawanie fałszerstw dokumentów
 • Technik wizyjnych (odczyty monitoringu)
 • Analizy urządzeń telefonii komórkowej
 • Analizy urządzeń nawigacji samochodowej GPS
 • Księgowości śledczej
 • Zarządzania, księgowości, finansów oraz bankowości
 • Sporządzania stenogramu
 • Ustaleń wartości rynkowej ruchomości

Wykorzystywany przez nas profesjonalny sprzęt i dedykowane oprogramowanie gwarantują wysoką wartość dowodową sporządzonych opinii.

Wykonujemy opinie na zlecenie organów ścigania, jak również dla osób fizycznych i prawnych, które zamawiają ekspertyzy o wartości dowodowej na potrzeby prowadzonego postępowania.

W przypadku wykonywania opinii na podstawie art. 193 § 2 kpk dla Policji, Prokuratury, Sądu i organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, koszt opinii ustalany jest na podstawie kalkulacji wynikowej stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów i z dnia 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów prowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. 1975, Nr 46, poz. 254, z późn.zm.).

Zapraszamy do współpracy

 

BIURO BIEGŁYCH SĄDOWYCH
INSTYTUCJA SPECJALISTYCZNA

Plac Zamkowy 5
49-300 Brzeg

GSM +48 609-464-281

FAX +48 77 54-54-067
bbs.spzoo@gmail.com