INFORMATYKA
ŚLEDCZA

ANTROPOLOGIA SĄDOWA

ANALIZA URZĄDZEŃ TELEFONII KOMÓRKOWEJ

TECHNIKI WIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE

ANALIZA URZĄDZEŃ NAWIGACJI SAMOCHODOWEJ GPS

ANALIZA EKONOMICZNO - FINANSOWA

BADANIA PISMA RĘCZNEGO I PODPISÓW

SPORZĄDZANIE STENOGRAMU

USTALENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ RUCHOMOŚCI

 

BIURO BIEGŁYCH SĄDOWYCH
INSTYTUCJA SPECJALISTYCZNA

Plac Zamkowy 5
49-300 Brzeg

GSM +48 609-464-281

FAX +48 77 54-54-067
bbs.spzoo@gmail.com